Kvôli opakovaným operáciám dcéra vymeškala väčšinu štvrtého ročníka gymnázia, čo môžeme robiť? | Škola inak

  • by

Dobrý deň poprosila by som Vás o radu. Moja dcéra je študentkou 4.ročníka Gymnázia.Nakoľko sa v prvom polroku podrobila dvom operáciám a sučet vymeškaných hodín sa vyšplhal na 411 tz.že v škole bola dokopy asi mesiac polročná klasifikácia dopadla tak že mala samé nedostatočné pretože ju nemali profesori ako klasifikovať.Jej chorobnosť naďalej pretrváva,v máji sa podrobí ďalšiej operácii uvažujeme o prerušení štúdia na tento rok.Písomné maturity má napísané ústne nezvláda a nebude k ním ani pripustená.Je potrebné priložiť k žiadosti o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov aj lekársku správu?Je povinná platiť sociálne odvody?Týka sa to mesiacov máj-august do začatia nového šk.roku.Má sa prihlásiť na UPSVaR? Môže sa zamestnať aspoň brigádnicky v čase keď jej bude relatívne zdravotne dobre?Ďakujem prajem príjemný deň.

Odpoveď

Odpovedá Mgr. Jarmila Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie:

“Z môjho pohľadu, by nemuselo ísť o prerušenie štúdia (tak som to pochopila, že dcéra by od septembra 2011 nastúpila opäť do školy), ale mohla by požiadať o opakovanie ročníka, čo znamená, že by bola naďalej žiačkou školy. Podľa školského zákona riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie v písomnej žiadosti plnoletý žiak. Myslím si, že u Vašej dcéry je dostatočný zdravotný dôvod na to, aby jej žiadosti riaditeľ vyhovel, ale to je na jeho posúdení a rozhodnutí. K písomnej žiadosti je možné priložiť aj lekársku správu.”