Malí hrdinovia – Detský čin roka 2006

    Deti opäť dokázali, že veľké skutky nerobia len dospelí. Už siedmy krát získali malí hrdinovia z celého Slovenska ocenenia Detský čin roka. Šesť detí si ich za záchranu ľudského života, pomoc či dobrý nápad prevzalo včera z rúk štátnej tajomníčky rezortu školstva Bibiány Obrimčákovej, primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského a zástupcov firmy Whirpool, ktorá toto ocenenie organizuje. Aj tento rok prevzalo záštitu nad podujatím Ministerstvo školstva SR.     O svojich dobrých skutkoch napísalo dovedna 8 395 detí a detských kolektívov a porota v zložení viac ako 78 tisíc žiakov hlasovala za najhodnotnejšie skutky spomedzi 30 vybraných kandidátov. “Som presvedčená, že pre vašich rovesníkov zo škôl z celého Slovenska, ktorí z množstva iných dobrých skutkov vybrali práve tie vaše, budú ešte dlho slúžiť ako vzor hodný nasledovania,” uviedla vo svojom príhovore Obrimčáková.    Jedným z ocenených bol aj Matúš Paldia z Trstenej, ktorý svojou pohotovosťou a duchaprítomnosťou zachránil život svojej mame po autonehode a pomohol zranenému otcovi a sestre. „Neviem, či som svojou duchaprítomnosťou, istotou, ktorá sa vo mne zobrala ani neviem odkiaľ, zachránil mojej mamine život, alebo pomohol sestre spamätať sa zo šoku, či ocinovi, keď len bezmocne držal mame hlavu a sánku, ktorá jej ovísala, ale pre mňa budú tieto minúty navždy nezabudnuteľné…“.

    Dobrým skutkom môžu deti pomôcť aj svojej škole. Každá škola, ktorej žiak je ocenený v jednej z kategórií získava školské potreby v hodnote 10.000.- korún. Rovnakú cenu dostala aj Základná škola, tr. SNP v Banskej Bystrici, ktorú vyžrebovali spomedzi všetkých škôl, ktoré sa tento rok do projektu zapojili.

Ocenené skutky

Záchrana života – Matúš Paldia, ZŠ R. Dilonga, Trstená za duchaprítomnú pomoc pri rodinnej autohavárii.

Pomoc v rodine – Nikolka Ilavská, ZŠ M.R.Štefánika, Grösslingova 48, Bratislava za dlhodobú podporu nepočujúcich rodičov.

Pomoc rovesníkom – Richard Majer a Jaroslav Beňo, ZŠ P. Jilemnického, Žiar nad Hronom za dlhodobú vzájomnú priateľskú pomoc a podporu.


Pomoc ľuďom

– Michaela Zemánková, ZŠ P.Marcelyho, Drieňová, 16, Bratislava za pomoc susede napadnutej zlodejom, poskytnutie 1.pomoci a následnej starostlivosti.

Pomoc prírode – Mária Demáčková, Gymnázium Školská 8, Považská Bystrica za starostlivosť o chorého koňa.

Dobrý nápad – Pavol Guričan, Gymnázium Grösslingova 18, Bratislava za nevšednú pomoc zrakovo postihnutej pani.

Ocenené skutky – podrobnosti


Š. Podolinský