Maturita inak: Keď sa maturuje zo šiestich predmetov

    Jediný predmet v slovenskom jazyku majú za sebou maturanti medzinárodného programu International Baccalaureate Diploma (IBD) na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Dnes totiž ukončili maturitu zo slovenského jazyka a literatúry. Študenti maturujú celkovo zo šiestich predmetov a ďalších päť už musia zvládnuť v angličtine, keďže celý dvojročný program prebiehal v tomto jazyku. Oproti svojim rovesníkom tak majú o dva maturitné predmety navyše.     Zo slovenského jazyka maturovalo všetkých 27 študentov, keďže tento rok nekončil IBD program žiaden žiak zo zahraničia. Maturanti bolo rozdelených do dvoch skupín podľa úrovne náročnosti, ktorú si zvolili – štandardnej alebo vyššej. Na zvládnutie maturity z materinského jazyka mali 90 respektíve 120 minút.     „Písali sme dve písomky a na každej z nich esej. Celé je to zamerané len na literatúru a rozbor textu. Prvý test spočíval v rozbore neznámeho textu a v druhom išlo o to, že sme dostali niekoľko známych diel, k nim niekoľko tém, ktoré sme museli aplikovať a napísať nejakú porovnávaciu esej, porovnať nejaký aspekt z tých prečítaných diel,“ objasňuje Peťo, jeden z IBD maturantov. Spolu so svojim menovcom, Petrom, si zvolili štandardnú úroveň, na eseje im však stačila aj hodina.     „Naša maturita zo slovenčiny je oveľa lepšia, pretože nemusíme memorovať žiadnych autorov je to skôr kreatívna práca,“ myslí si Peťo. Jeho názor potvrdzuje aj spolužiačka Martina. “Je hodnotnejšia a zaujímavejšia, tá klasická sa mi zdá byť ľahšia,“ povedala nám. Ďalšia z IBD maturantov, Diana, bola jednou z desiatich študentov, ktorí si zvolili vyššiu úroveň. Na napísanie esejí mala o polhodiny viac času, kvôli obsiahlejšiemu učivu, ktoré preberali. „Ak je človek pripravený a má tie knihy načítané, tak za dve hodiny sa to dá zvládnuť,“ uviedla Diana, ktorá, podľa vlastných slov, má slovenčinu rada.    Podľa študentov sa vyšší počet predmetov dá zvládnuť, keďže IBD maturita je rozdelená do troch týždňov. Oproti bežným rovesníkom začínali už 2. mája a posledné testy ich čakajú 22. mája. „Máme síce viac predmetov, ale na druhej strane sa stíhame aj priebežne učiť. Je to oveľa menej stresu,“ hovorí Peťo.    

    Jediným tohtoročným maturantom, ktorému sa málilo šesť predmetov bol už spomenutý Peter. K matematike, informatike, chémii, dejepisu, slovenčine a angličtine si pribral ešte aj fyziku. „Baví ma a medzi tých štandardných šesť sa už nezmestila,“ vysvetlil nám s úsmevom. Výsledky z toho siedmeho predmetu dostane podľa koordinátora IBD programu na škole Ľubomíra Lanátora samostatne, na osobitnom certifikáte.

    Gymnázium Jura Hronca je na Slovensku jedinou štátnou školou poskytujúcou takéto štúdium. Jeho absolventi nemajú problémy dostať sa na prestížne univerzity v USA či Veľkej Británii. Program je uznaný Ministerstvom školstva SR ako rovnocenná náhrada maturitnej skúšky na slovenských stredných školách, pokiaľ študenti absolvujú aj slovenský jazyk.

Š. Podolinský