Mladý účtovník 2006

Finále celoštátnej súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve, olympiáda Mladý účtovník, 2006 sa konalo 12. mája 2006 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 15 najlepších mladých účtovníkov, ktorí postúpili na základe výsledkov z regionálnych kôl. Tie prebehli v marci 2006 v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach a súťažilo na ich spolu 108 študentov, pričom z každého regionálneho kola postúpilo do finále 5 najlepších.

    Finále celoštátnej súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve, olympiáda Mladý účtovník, 2006 sa konalo 12. mája 2006 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 15 najlepších mladých účtovníkov, ktorí postúpili na základe výsledkov z regionálnych kôl. Tie prebehli v marci 2006 v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach a súťažilo na ich spolu 108 študentov, pričom z každého regionálneho kola postúpilo do finále 5 najlepších. Tak, ako regionálne kolá, aj celoštátne kolo prebiehalo na počítačoch a účtovnom softvéri OMEGA. Mladí účtovníci riešili súvislý účtovný príklad, ktorý dokonale preveril ich účtovné znalosti a vedomosti.

    Titul Mladý účtovník 2006 nakoniec získal Jaroslav Zbudila  z Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne. Cena pre víťaza olympiády bola lákavá – finančná odmena 20 000 Sk pre najlepšieho študenta a 20 000 Sk pre pedagóga, ktorý ho pripravoval. Atraktívne ceny, digitálny fotoaparát a mp3 prehrávače, získali aj ďalší študenti a učitelia, ktorí sa umiestili na druhom (Mária Šmelková, SŠ OZ OA Spišská N. Ves) a treťom (Lenka Miškociová, OA Martin) mieste.
    Pri slávnostnom vyhodnotení boli odovzdané ceny aj najlepším trom študentom z regionálnych kôl a darčeky získali všetci účastníci celoštátneho kola. Celkovo sa do tohto ročníka olympiády zapojili viac ako dve tisícky študentov z 54 stredných škôl rôzneho zamerania z celého Slovenska. V tomto roku prebehla olympiáda na účtovnom softvéri a počítačoch po prvýkrát a bola úspešná. Priniesla veľa vylepšení a pozitívnych reakcií zo strany stredných škôl. Na jeseň 2006 preto organizátori začnú pripravovať jubilejný 10. ročník olympiády Mladý účtovník. Kompletné výsledky a informácie nájdete na stránke venovanej olympiáde www.kros.sk/olympiada.
 
Pridajte príspevok!