Na akú školu sa môžu hlásiť rómski žiaci neskoro zaškolení? | Škola inak

  • by

Môžu si žiaci 7.ročníka,ktorí majú 8.rok školskej dochádzky a 15 rokov (Rómski žiaci neskoro zaškolení) podať prihlášku na SOU 2-ročný odbor alebo žiaci 7.ročníka , 9.rok školskej dochádzky,15 rokov podať prihlášku na SOU – 2ročný odbor. Ďakujem.

Odpoveď

Odpovedá Mgr. Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie (17.04.2008):

Učilište poskytuje odbornú prípravu na výkon povolania žiakom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole v nižšom než deviatom ročníku alebo deviaty ročník neukončili úspešne, ako aj žiakom, ktorí neukončili základnú školu po deviatich rokoch školskej dochádzky. To znamená, že žiak 7. ročníka, ktorý má 9 rokov školskej dochádzky, môže si podať prihlášku na učilište.