Novinky | Škola inak

  • by

16. 03. 2010 | SGI

15. 3. 2010, www.mecem.sk, Rómska tlačová agentúra

Jednou z možností, ako zlepšiť materiálno-technické podmienky edukácie v Základnej škole (ZŠ) v Kluknave v okrese Gelnica, je získavanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov Európskej únie. V škole prebieha projekt Nová edukačná cesta zameraný na premenu tradičnej školy na modernú. Projekt poskytne žiakom zo sociálne znevýhodeného prostredia poznatky, vedomosti a zručnosti na úrovni zodpovedajúcej dobe, v ktorej žijeme. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informovala riaditeľka ZŠ v Kluknave Mária Vasiľová.

Čítať ďalej