Novinky | Škola inak

  • by

22. 09. 2010 | SGI

tasr.sk, 21.9.2010 | TASR

Predstaviť koncepciu riešenia otázok sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na košickom sídlisku Luník IX z pohľadu Košického lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie (KLPSI) bolo cieľom okrúhleho stola, ktorý sa dnes uskutočnil na pôde košického magistrátu. KLPSI, ktoré bolo spolutvorcom celej koncepcie pre mesto Košice, navrhlo na 18 mesiacov kombináciu dvoch neinvestičných a troch investičných projektov v navrhovanej sume 6,9 milióna eur. “Ideme dostavať jedno krídlo k základnej škole tak, aby sme znížili dvojzmennosť vyučovania na jednozmennosť. V tom krídle bude otvorená akoby ďalšia materská škola, pretože tá súčasná kapacitne nestíha, ktorá bude aj pripravovať deti v nultom ročníku. Ideme budovať nové komunitné centrum, pretože momentálne má mesto v prenájme na miestnom úrade dve kancelárie, odkiaľ má desať komunitných pracovníkov zvládať masu šesť tisíc ľudí,” uviedol predseda KLPSI Roman Kaiser.

Čítať ďalej