Pozvánka na diskusný seminár v rámci projektu britskej organizácie Equality

Autor SGI

Vytvorené 10.02.2012 – 09:43

Pozvánka na diskusné seminári v Košiciach, Prešove a Detve v rámci projektu britskej organizácie Equality pod názvom „Prenos dobrej praxe z Veľkej Británie v oblasti inkluzívneho vzdelávania, najmä začleňovania detí a žiakov pochádzajúcich z rómskych komunít v Slovenskej republike v školách hlavného vzdelávacieho prúdu”

KOŠICE – 17. februára 2012 od 9.30 do 15.30
Konferenčná sála pastoračného centra, Luník IX (pozvánka )

PREŠOV – 19. februára 2012 od 9.30 do 15.30
RP MPC v Prešove, Ul. Tarasa Ševčenka č. 11  (pozvánka )

DETVA – 18. februára 2012 od 9.30 do 15.30
Multimediálna učebňa Základnej školy J.J.Thurzu, Ulica Antona Bernoláka 20, Detva (pozvánka )

Cieľom diskusného seminára je spojiť relevantných aktérov, ktorí sa na miestnej a regionálnej úrovni podieľajú na vytváraní predpokladov inkluzívneho vzdelávania vrátane tvorcov politík. Naším zámerom je vytvoriť priestor pre diskusiu a výmenu skúseností so zreteľom na príklady dobrej praxe s profesionálmi, ktorí vo Veľkej Británii úspešne pracujú s touto cieľovou skupinou pôvodom zo SR.

Britsko-slovenský tím tvoria nasledujúci členovia: 2 učitelia, ktorí pracujú s veľkým počtom rómskych detí zo SR (z mesta Leicester), zamestnankyňa miestneho školského úradu (vzdelávacia poradkyňa z Leicester), rómsky policajt pôvodom z Českej republiky (z mesta Peterborough), rómsky komunitný pracovník (Leicester, pôvodom ze Slovenska).

Pre koho: Diskusný seminár je určený pre všetkých zainteresovaných, najmä pre riaditeľov, učiteľov a asistentov základných škôl a špeciálnych základných škôl, zamestnancov miestnych a krajských úradov, v ktorých kompetencii je oblasť školstva, sociálnych vecí a sociálneho začleňovania, pracovníkov neziskových organizácií pracujúcich s rómskymi komunitami a ďalších.

Diskusný seminár sa bude konať v rámci série 3 miestnych seminárov v Slovenskej republike, usporiadaných organizáciou Equality s finančnou podporou Britského veľvyslanectva v Bratislave. Občerstvenie zabezpečené. 

pozvanka_kosice.pdf pozvanka_presov.pdf pozvanka_detva.pdf