Prijímacie skúšky – termíny

  • 20. marec až 10. apríl 2008 – overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača, konkrétny termín si určí každá škola,
  • 5. máj 2008 (pondelok) – prvý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v utorok 6. mája,
  • 7. máj 2008 (streda) – druhý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v piatok 9. mája,
  • 31. máj 2008 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa strednej školy o uskutočnení 2. kola prijímacích skúšok,
  • 3. jún 2008 (utorok) – osemročné gymnáziá, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v stredu 4. júna,
  • 10. jún 2008 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v stredu 11. júna.

    -spo-