Som na gymnáziu, ako môžem vyštudovať odbor kuchára? | Škola inak

  • by

Chodím 3. rok na gymnázium a chcela by som sa spýtať, aké mám možnosti vyštudovať odbor kuchára okrem externého štúdia. Mohla by som prípadne po ukončení 4. ročníka maturitou ísť znovu na strednú školu?

Odpoveď

Odpovedá Mgr. Jarmila Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie:

„Po skončení 4. ročníka, môžete sa prihlásiť na ďalšiu strednú školu. Ak nechcete študovať externe, ostáva Vám len možnosť dennej formy štúdia, alebo štúdium podľa individuálneho učebného plánu, pokiaľ riaditeľ školy Vám to umožní.“