Štipendiá MŠ SR na školy United World College

    Ministerstvo školstva SR ponúka študentom gymnázií možnosť získať štipendium na dvojročné štúdium na medzinárodných školách siete United World College (UWC).     Podmienkou je, aby žiadateľ bol žiakom 2. alebo 3. ročníka a k 1. septembru príslušného roka nedovŕšil vek 18 rokov, ovládal anglický jazyk, mal priemerný prospech do 1,5 a žiadnu zníženú známku zo správania.    Prehľad štipendijných miest na roky 2007/2008 a 2008/2009 (dvojročné štúdium): – štipendium pre 1 osobu na UWC Adriatic College, Taliansko, – štipendium pre 1 osobu na UWC Red Cross Nordic, Nórsko, – štipendium pre 1 osobu na UWC American West, USA, – štipendium pre 1 osobu na UWC Pearson College, Kanada, – štipendium pre 1 osobu na UWC Atlantic College, UK, – štipendium pre 1 osobu na UWC Mostar, Bosna a Hercegovina.

Rozmiestnenie slovenských študentov na medzinárodných školách siete UWC od školského roku 2003/2004

-spo-