Študenti zvládli aj rozšírenú externú maturitu

    Externé testy z vyučovacích jazykov a na najnižšej úrovni cudzích jazykov. To boli hlavné novinky maturitnej skúšky v tomto školskom roku. Testy písalo celkovo 60 192 žiakov zo 757 stredných škôl.     Najväčšiu skupinu tvorili maturanti zo slovenského jazyka a literatúry, ktorých bolo viac ako 57 tisíc. V externých testoch, ktoré sa písali prvýkrát naostro, dosiahli v priemere na A úrovni úspešnosť 71,3 % a na B úrovni 60,3 %.     Ich rovesníci na školách s vyučovacím jazykom maďarským boli o niečo menej úspešní (64, 4 %, resp . 56,3 %). Maďarský jazyk a literatúru potom zvládli lepšie na 72,0 % resp. 65,5 %. Z ukrajinčiny maturovalo len 20 žiakov v Prešovskom kraji, všetci na B úrovni s priemernou úspešnosťou 78,5 %.    Pri cudzích jazykoch zvládli novozavedené testy na C úrovni najlepšie maturanti z ruského jazyka, keď ich v priemere napísali na 71 %. Za nimi skončili žiaci, ktorí maturovali z angličtiny (56,4 %) a nemčiny (52,3 %). Menej sa na externej maturite darilo francúzštinárom, ktorí dosiahli na najnižšej úrovni v priemere iba 32 % úspešnosť. Jediný žiak, ktorý maturoval na C úrovni z taliančiny, zvládol test len na 13, 3 %.    Celkovo z cudzích jazykov už tradične dosiahli najlepšie výsledky maturanti z menej frekventovaných jazykov, v tomto roku zo španielčiny (84,1 % na A úrovni) a ruštiny (80,4 % na A úrovni). Pri najrozšírenejšej angličtine sa ich priemerná úspešnosť pohybovala na hranici 70, 5 % (A úroveň) a 61,9 % (B úroveň). Z nemčiny to bolo 73,1 %,  resp. 52,9 %.    Aj tento rok dala maturantom najviac zabrať matematika, ktorú v priemere zvládli na úrovni A na 60,2 % a na úrovni B na 54,5 %.    Keďže každý rok maturujú iní žiaci a píšu iné testy, nie je možné objektívne porovnávať výsledky z predchádzajúcimi rokmi. Rovnako tak neplatí, že z predmetu, v ktorom bola úspešnosť vyššia, majú žiaci lepšie vedomosti ako z iných predmetov s nižšou priemernou úspešnosťou.  

Viac o maturite 2008


Celkové výsledky externej časti maturitnej skúšky:


   Predmet

   Úroveň
     Počet 
  maturantov
  Priemerná  úspešnosť

      (v %)

  SJL  A  4 196  71,3
  B  53 194  60,3
  SJSL  A  550  64,4
  B  2 252  56,3
  MJL  A  647  72,0
  B  2 148  65,5
  UJL  B  20  78,5
  AJ  A  6 753  70,5
  B  26 255  61,9
  C  5 920  56,4
  NJ  A  1 561  73,1
  B  12 711  52,9
  C  5 485  52,3
  FJ  A  242  72,9
  B  423  53,3
  C  44  32,0
  RJ  A  40  80,4
  B  719  71,7
  C  696  71,0
  ŠJ  A  81  84,1
  B  92  70,0
  TJ  A  12  71,0
  B  22  69,1
  C  1  13,3
  M  A  3 533  60,2
  B  5 848  54,5 

Š. Podolinský