Testy v školskom roku 2007/2008

Matematika – vedomostný test (45 min; forma A, forma B), test matematickej gramotnosti (30 min; forma A, forma B).
Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

Matematika (MJ) – vedomostný test (45 min; forma A, forma B), test matematickej gramotnosti (30 min; forma A, forma B).

Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

Slovenský jazyk a literatúra
– vedomostný test (45 min; forma A, forma B), test čitateľskej a jazykovej gramotnosti (30 min; forma A, forma B).
Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

Maďarský jazyk a literatúra – vedomostný test (45 min; forma A, forma B).

Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

Ukrajinský jazyk a literatúra – vedomostný test (45 min; forma A, forma B).

Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

-spo-

Testy v školskom roku 2007/2008

Matematika – vedomostný test (45 min; forma A, forma B), test matematickej gramotnosti (30 min; forma A, forma B).
Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

Matematika (MJ) – vedomostný test (45 min; forma A, forma B), test matematickej gramotnosti (30 min; forma A, forma B).

Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

Slovenský jazyk a literatúra
– vedomostný test (45 min; forma A, forma B), test čitateľskej a jazykovej gramotnosti (30 min; forma A, forma B).
Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

Maďarský jazyk a literatúra – vedomostný test (45 min; forma A, forma B).

Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

Ukrajinský jazyk a literatúra – vedomostný test (45 min; forma A, forma B).

Klúče správnych odpovedí: vedomostný test.

-spo-